Navneutvikling

Navnet skjemmer ingen. Men stemmer det også for firmanavn? Nei, mener vi. Navnet er en helt sentral del av en merkevare sin identitet, og bør aller helst skape riktige assosiasjoner. I hvert fall ikke feil!

Likevel er det tilfelle for mange bedrifter. De valgte et såkalt "Beskrivende navn" da de startet opp. Men over tid endrer produkter og tjenester seg, og navnet går fra å være beskrivende til regelrett misvisende. En av våre kunder, som tidligere het Norske Stålbygg, befant seg i den situasjonen. De hadde rett nok produsert både stål og spesialisert seg på å sette opp stålbygg da firmaet ble etablert. Men nå, mange år senere, var stålproduksjonen lagt ned, og de var blitt en entreprenør som jobber med å sette opp bygg i alle slags materialer.

Equinor er et annet eksempel. Selv oljeutvinning fortsatt er en viktig del av virksomheten, ønsket de å ta en posisjon som et tilbyder av energi - ikke kun et statlig eid oljeselskap, slik navnet Statoil kommuniserte. Et nytt navn gir et kraftfullt signal til omverden om at det er en ny tid, en ny giv, en ny retning.

Les mer: Navn til besvær? Statoil blir Equinor

Start med merkevareplattformen

Et firmanavn bør derfor velges på et godt grunnlag. Så ikke start med navnet. Først når merkevareplattformen er definert, vet du hvordan du ønsker å bli oppfattet. Først da er tiden inne for å starte navneutviklingsprosessen. 

Les mer: Hva er en merkevareplattform, og hvorfor bør alle bedrifter ha en?

Vår navneprosess starter ofte med at vi gjennomfører en "Brand Sprint", der resultatet nettopp er en merkevareplattform, og så utgjør den briefen til vår tekstforfatter - eller navnemagiker, som vi også kaller ham.

Ordlister på latin, norrønt og en rekke andre ulike språk er kilder til idéer. Navneforslagene kan bestå av ekte ord, som du finner i ordboka, men også nye ordsammensetninger eller fullstendig oppdiktede.

Intern navnekonkurranse

I enhver bedrift, og uansett strategisk rasjonale, vil det være mange som er skeptiske til navneendringen. Mange er rett og slett imot enhver forandring! Det er menneskelig natur. Derfor anbefaler vi å starte bearbeidingen internt tidlig, og gjerne kjøre en intern navnekonkurranse parallelt med vårt kreative arbeid.

Det skaper involvering og eierskap, og gir skeptikerne tid til å modnes, til å venne seg til tanken.

.com, .io eller .no?

Før vi jobber med selve navnet, er det greit å være enige om hvilket domene som er riktigst for deg.

Er kundegrunnlaget ditt i Norge, er .no alltid et godt valg. På samme måte som .com er å foretrekke om du opererer i flere land. For techselskap kan både .io og .tech være gode alternativer. Husk, domene er et av Googles søkeparametre, så valg av domene kan påvirke hvorvidt du dukker opp eller ikke ved googlesøk.

Hvis du selv jobber med å finne frem til et navn, kan du sjekke ledige domener på domeneshop.no.

Fra long-list til short-list, og så endelig navn

Alle navneforslagene, både fra vår kreative prosess og den interne navnekonkurransen, samles i en longlist. Den går prosjektteamet kritisk gjennom, og stryker alt som ikke leverer på brief - altså skaper riktige assosiasjoner. Da sitter vi igjen med en shortlist. Alle navnene på denne listen blir sjekket opp mot ledig domene, registrerbarhet og andre "showstoppers". I dette arbeidet strykes flere navn fra lista.

Som regel er det daglig leder eller ledergruppe som tar den endelige beslutningen av navn, og får det deretter godkjent i styret.

Neste skritt er å tilføre det nye navnet "form og farge" - altså en ny visuell identitet.

Les om vår prosess for visuell identitet

Har du et nytt selskap eller vurderer å re-brande? Ta kontakt med oss, for en nyttig prat.