1. mars 2023
Skrevet av: Yvonne Aasbø
Blogg

Hva er en merkevareplattform – og hvorfor bør alle bedrifter ha en?

Vi markedsførere er eksperter på å strø om oss med stammespråk og faglige begreper. Og et begrep vi bruker mye her i Edge er “merkevareplattform”. Det er ofte det første vi spør etter i et ny-kundemøte, og det første vi anbefaler å få på plass, dersom kunden rister avkreftende på hodet. Men hva er det egentlig – og hvorfor synes vi det er så viktig?

En merkevareplattform er selve grunnmuren, eller bibelen - for å bruke en religiøs metafor, til en merkevare. Merkevareplattformen beskriver bedriftens fundamentale merkevarestrategi, kall det gjerne verdiforslag – hvorfor den finnes, for hvem og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av målgruppen. Merkevareplattformen er det viktigste verktøyet når man skal bygge en sterk merkevare. 

Helt konkret inneholder merkevareplattformen visjon, misjon, kjerneverdier, personlighet, merkekjerne og etterlatt inntrykk. Når vi i Edge lager merkevareplattformer tar vi i tillegg med beskrivelse av målgruppen - eller stjernekundene, som vi liker å kalle dem, viktigste konkurrenter og “Brand Story”: en liten fortelling om bedriften, hva dere bringer til torgs og hvorfor det er viktig for målgruppen deres. 

Mens kommunikasjon og reklamekampanjer – det vi på fagspråket kaller “uttak” – kan variere, – er merkevareplattformen konstant. Det er et strategisk styringsdokument som hjelper organisasjonen å ta riktige beslutninger: “Vil dette tiltaket styrke posisjonen vi ønsker oss og bidra til at vi leverer på vårt verdiforslag, eller ikke?”. 

Les også: Merkevarebygging på 1, 2, 3

Hvorfor er det viktig å ha en merkevareplattform?

1) Tydelighet

Skal du lykkes med å ta en sterk posisjon i hjertene og hodene til dine kunder og potensielle ansatte er det én ting som er aller viktigst: tydelighet. Merkevareplattformen gjør det enklere å skape denne tydeligheten – å få alle pilene til å peke i samme retning, for å bruke en annen metafor. Siden merkevareplattformen i praksis er en “onepager”, er den enkel å kommunisere til ansatte, ledelse, styret og til samarbeidspartnere – som oss byråer. Og det igjen sikrer at produktene og tjenestene virksomheten leverer, måten dere fremstår visuelt (merkevareidentitet), hvordan dere kommuniserer i ulike kanaler og kulturen som dyrkes internt, bygger den posisjonen bedriften har bestemt seg for å ta. I motsetning til å skape forvirring.

2) Effektivitet

Med en god merkevareplattform i bunn blir markedsarbeidet mer effektivt. Plattformen gir en tydelig retning og gjør det dermed lettere å jobbe med design, sosiale medier, innholdsproduksjon og markedsmateriell. Alle har fått den samme, tydelige briefen og kjenner “språket”. Man minimerer risikoen for å lage kampanjer som spriker, og sparer tid og penger.

3) Økt troverdighet og tillit

En merkevareplattform gir et konsistent rød tråd på tvers av alle kanaler. Dette sikrer at kunder får den samme opplevelsen av bedriften din i alle kontaktpunkt i kundereisen. En helhetlig og gjennomført kundeopplevelse skaper tillit hos målgruppen og får deg til å fremstå som profesjonell og troverdig. Spesielt for bedrifter uten lang fartstid, som startups eller scaleups, kan dette være avgjørende. 

4) Gjøre ansatte til ambassadører

For at ansatte skal være i stand til å representere bedriften på en god måte, må de vite hva den står for, hva virksomheten er tuftet på og hvordan man ønsker å bli oppfattet. Merkevareplattformen gjør det enkelt å kommunisere dette – på kick-offs, i personalhåndboken og i onboardingprosesser. Det blir lettere å bygge en bedriftskultur som er i tråd med hvordan merkevaren ønsker å bli oppfattet utenfra, og hver eneste ansatt vil dermed bidra til å skape en tydelig merkevare.

5) Lykkes med innovasjon

Det er lett å tenke at merkevarebygging handler om design og kommunikasjon. Men virksomhetens produkter og tjenester påvirker i stor grad hvordan du som merkevare oppfattes. Bare se på Apple! Enkelhet er kjernen i deres posisjon, og det leverer de på hver eneste gang et Apple-produkt lanseres – i hvert eneste kontaktpunkt i kundereisen. En merkevareplattform blir dermed en rettesnor som sikrer at innovasjon og produktutvikling er i tråd med det virksomheten står for. Den gjør det også lettere å skape vellykkede lanseringskampanjer fordi man bygger på kjernen i merkevarestratregien.  Vi mennesker liker best ting vi kjenner – det viser all forskning.

Et nyttig verktøy

Som du ser er det mange gode grunner til at enhver virksomhet trenger en merkevareplattform. Det er et ekstremt nyttig verktøy, som forenkler hverdagen, sparer tid og penger, og øker sannsynligheten for å lykkes. 

Les mer: Brand Sprint – en effektiv prosess for å utarbeide en merkevareplattform