Veidekke Logistikkbygg

Den enkleste veien...

Første november endret Norske Stålbygg navn til Veidekke Logistikkbygg. R8 Edge hjalp til med lanseringen av det nye navnet.

Etter 50 års virksomhet og mer enn 1500 næringsbygg på "CVen", mente styret i Norske Stålbygg at det var naturlig å vurdere en navnendring. I tidlige år bygget selskapet utelukkende stålbygg og hadde egenproduksjon av stålkonstruksjoner. Derav det opprinnelige navnevalget. Etter hvert har de – sammen med kunden – valgt den optimale konstruksjonen og byggemetoden for hvert enkelt prosjekt. Konserntilhørigheten var også en faktor, siden selskapet er heleid av Veidekke Entreprenør AS siden 1999.

Oppdraget startet med at vi gjennomførte en merkevareprosess som ga styret et godt beslutningsgrunnlag. De valgte et navn som forteller både hva selskapet leverer og hvem som er eier: Veidekke Logistikkbygg.

I prosessen intervjuet vi flere kunder og samarbeidspartnere og fikk god innsikt i hva som er det viktigste "limet" i relasjonene.  Smidige prosesser og meget høy grad av tillit mellom kunde og leverandør st fram som de to viktigste komponentene; noe som også viser seg i praksis. Veidekke Logistikkbygg gjennomfører gjentatte oppdrag for mange av kundene sine.

Dette tok vi tak i og utviklet kommunikasjonskonseptet: "Den enkleste veien til de beste byggene".

Elementer i kampanjen er en ny 90 sekunders reklamefilm, brev og brosjyre til mer enn 800 samarbeidspartnere og kunder, pressemelding, lanseringstekst til kundens nettside – og annonsering på Estates nyhetssider og i Estate nyhetsbrev.

Begeistringen var stor da filmen – og det nye navnet – ble lansert torsdag 1. november under Veidekke-konferansen "Inspirasjon 2018" på Bølgen kulturhus i Larvik!

Sammen med Edge Branding ble denne viktige og nødvendige hendelsen en konstruktiv og positiv begivenhet for oss. Filmen har skapt stolthet internt, og informasjonskampanjen overfor kunder og leverandører har fungert veldig bra.
Roar Kristiansen, daglig leder Veidekke Logistikkbygg