26. juni 2024
Skrevet av: Yvonne Aasbø
Blogg

Employer Branding: Hvordan tiltrekke og beholde de riktige talentene

Employer branding handler om mer enn bare å tiltrekke seg ansatte; det er en omfattende strategi for å bygge og opprettholde bedriftens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver over tid. I motsetning til tradisjonelle rekrutteringskampanjer, som ofte er kortsiktige og målrettede tiltak for å fylle umiddelbare stillingsbehov, strekker employer branding seg langt utover dette ved å skape en varig merkevare.

Derfor er det lurt å satse på Employer Branding

  • Tiltrekke talenter: I et arbeidsmarked med sterk konkurranse, tiltrekker bedrifter med et sterkt employer brand seg flere og bedre kandidater. Dette gjør rekrutteringsprosessen mer effektiv og vellykket og øker sannsynligheten for å finne kandidaten(e) som er perfekt for nettopp din bedrift.

  • Øke ansattes lojalitet og jobbtilfredshet: Et solid employer brand kan skape stolthet og lojalitet blant ansatte, som igjen kan redusere turnover-raten og øke engasjementet på arbeidsplassen.

  • Redusere kostnader: Et positivt employer brand gjør det lettere å tiltrekke seg mange søkere på ledige stillinger, noe som reduserer behovet for dyre rekrutteringskampanjer og headhunting. Lavere turnover bidrar også til reduserte kostnader til både rekruttering og onboarding av nyansatte.

  • Bedre arbeidsmiljø og økt motivasjon: Et sterkt employer brand kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, noe som igjen kan føre til høyere produktivitet og bedre prestasjoner fra de ansatte. Ansatte som identifiserer seg med selskapets verdier og kultur, er mer motiverte til å arbeide mot selskapets mål. De vil være med å bidra!

  • Bedre omdømme og styrket markedsposisjon: En god employer branding strategi forbedrer ikke bare selskapets omdømme som arbeidsgiver, men kan også positivt påvirke kundenes oppfatning av bedriften. Bedrifter med et godt employer brand har ofte en bedre markedsposisjon, da de tiltrekker seg dyktige ansatte som bidrar til selskapets vekst og innovasjon.

McDonalds: “Jobben 7 av 10 ikke vil ha” - eksempel på vellykket employer branding-kampanje

I en undersøkelse utført av Opinion om unge mennesker i arbeidslivet, svarte 7 av 10 at McDonald’s var det siste stedet de kunne tenke seg å jobbe. Dette dannet bakteppet for kampanjen “Jobben 7 av 10 ikke vil ha” hvor McDonald’s oppfordret målgruppa til å søke det de ikke vil ha, men som de sannsynligvis vil ha godt av.

Undersøkelser internt i McDonald’s viste at over 80 % av de ansatte trakk frem den samme positive egenskapen de har lært seg gjennom jobben: Å mestre stress. Dette ble navet i hele kampanjen, som virkelig lykkes i å engasjere.

Kampanjen ble tatt ut på et stort antall flater, inkludert en paneldebatt på Kulturhuset der eksperter snakket om hvor viktig det er å lære seg å håndtere stress.

Les mer om kampanjen på Kreativt Forum.

Hvordan implementere en effektiv Employer Branding strategi?

Å utvikle et sterkt employer brand krever en gjennomtenkt tilnærming. Her er en steg for steg-guide:

1) Identifiser hindringer: Start med å forstå hvilke utfordringer dere har når det gjelder å tiltrekke seg kandidater - de beste og ikke minst de riktige folka.

2) Brainstorm ideer eller taktikker for å overvinne disse utfordringene: Her er noen tips:

  • Hent inspirasjon fra andre selskaper som allerede tenker utenfor boksen.

  • Sett deg selv i målgruppens sko, og finn en stil og tone som appellerer til dem. Hvordan liker de å bli kommunisert med?

  • Involver kollegaer fra ulike deler av selskapet for å sikre mangfold i idéene.

  • Tenk gjennom: Hva verdsetter bedriften høyt blant sine nåværende ansatte?

3) Utform en Employee Value Proposition (EVP): Dette definerer hva bedriften tilbyr sine ansatte i bytte mot deres engasjement og ferdigheter, og bør reflektere bedriftens kultur, verdier, og hva som gjør den unik som arbeidsgiver. Følg og fyll ut modellen under.

4) Kommuniser merkevaren: Bruk alle relevante kanaler for å formidle ditt employer brand, som sosiale medier, karrieresider på nettsiden og rekrutteringskampanjer.

5) Mål suksess og juster: Evaluér effektiviteten av din employer branding innsats og gjør justeringer der det er nødvendig.

Vær autentisk, ikke forsøk å “sminke” sannheten

Det er summen av verdier, holdninger og ikke minst handlinger som former kulturen i en bedrift. Når en bedrift prøver å tvinge frem en bestemt kultur uten at den er rotfestet i selskapets daglige praksis, kan det virke mot sin hensikt.

For at investeringen i employer branding skal være lønnsom, er det viktig å “walk the talk” – at man har en bedriftskultur som står i stil til forventningene som skapes. Forsøk på å "sminke" kulturen eller presentere en ideell versjon som ikke eksisterer, kan føre til misnøye og høy turnover når nyansatte oppdager at virkeligheten ikke samsvarer med forventningene. Ved å være autentisk sikrer du at ansetter folk som vil trives og bidra positivt over tid.

Employer branding er mer enn HR

Employer branding er ikke bare en HR-funksjon; det er en sentral strategisk oppgave. Som sagt, "Folk kjøper ikke varer og tjenester; de kjøper relasjoner, historier og magi." På samme måte, i employer branding, er det historiene vi forteller og autentisiteten vi viser, som tiltrekker de beste – og riktigste – talentene, og gjør at de ønsker å forbli i virksomheten.

Relatert innhold

SEO-strategi: – 10 steg for suksess!

Blogg

Hva er en merkevareplattform – og hvorfor bør alle bedrifter ha en?

Blogg
Yvonne Aasbø leder en workshop

Fire steg for å lykkes med inbound marketing

Blogg