Bluegreen

Blågrønne løsninger – store ambisjoner

Bluegreen er et nyetablert selskap – med lang erfaring. De har en uttalt vekstambisjon og kom til oss for hjelp til å få selskapet til å fly: Bli synlig, tydelig og attraktiv.

Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast, et gjenvinnbart materiale som egner seg i mange ulike settinger og konstruksjoner. De leverer EPCI-tjenester til oppdrettsnæringen, CCS/CCU og infrastruktur, og har også utviklet sin egen innovative løsning for lukket oppdrettsanlegg i sjø: Marine Donut.  De kom til oss med følgende utfordring: Hvordan bygge en synlig, tydelig og attraktiv merkevare?

Det viktige fundamentet

En solid og gjennomarbeidet merkevarestrategi, som alle i selskapet kjenner og slutter seg til, er fundamentet for å bygge en sterk merkevare. Vi gjennomførte vår Brand Sprint-prosess, som resulterte i brand story og merkevareplattform, som definerte posisjonen som Bluegreen ønsker å ta i markedet: «Bluegreen er de innovative ekspertene på termoplast, som skaper moderne, miljøvennlige løsninger for og i vann – og hjelper våre kunder å nå sine bærekraftsmål.»

Veikartet – markedsplanen

Da fundamentet var på plass, utarbeidet vi en markedsplan for det kommende året. Denne definerer mål og målgrupper, beskriver hvilke kanaler Bluegreen skal benytte i markedsarbeidet, og hvordan vi skal jobbe med hver enkelt kanal. Videre brutt ned til de ulike tiltakene – med tilhørende ansvarlig og budsjett. Prioriterte kanaler for Bluegreen er LinkedIn, Facebook, Nyhetsbrev og PR samt digital annonsering på bransjespesifikke nettsider.

Nye nettsider

Gode nettsider er kritisk for de fleste bedrifter, og spesielt når man er et nyetablert selskap som selger kompetanse. Bluegreen hadde behov for nettsider som utstråler profesjonalitet og soliditet – slik at man fremstår som et trygt valg for en potensiell kunde. Nettsidene er også en viktig kontaktpunkt for å bygge merkevaren, så andre stikkord for utformingen var moderne og miljøvennlige.

Den sjøgrønne fargen spiller hovedrollen, sammen med nøye utvalgte profilbilder i en blågrønn fargepalett. Fotograf Vegard Giskehaug tok flotte bilder av Blugreen-folk i sving på location, samt portrettbilder av alle ansatte. Sistenevnte er viktig for å dyrke en sterk og stolt lagfølelse.

Designet er bygd opp av ulike moduler, noe som gjør at man enkelt kan bygge nye undersider, når det blir aktuelt. Vi har benyttet publiseringsløsningen Statamic, som er svært godt egnet til flerspråklige nettsteder. I tillegg er har den høy brukervennlighet.

SE NETTSIDENE – BLUEGREENGROUP.NO

Marketing for hire – det løpende arbeidet

Som så mange andre har ikke Bluegreen økonomi eller behov til å ansette en markedssjef i en 100 % stilling. De innså likevel at for å unngå at markedsarbeidet skulle falle mellom alle stoler og konstant nedprioriteres, hadde de behov for en dedikert, kompetent markedsressurs. Løsningen ble vår tjenste Marketing for hire. En dag i uken sitter Yvonne hos Bluegreen på Asdalstrand i Bamble, med hatten Markedssjef. Hun har ansvar for alt løpende markedsarbeid – ihht markedsplanen. Helt konkret skriver hun aktueltsaker til nettsiden, jobber med sosiale medier og PR, sender ut nyhetsbrev og planlegger og booker kampanjer. Blant annet! Og der andre ressurser hos oss er mer kompetent til å løse den enkelte oppgaven, kobler Yvonne på andre – i dette tilfellet er det ofte vår designer Mari.

Jeg er utrolig fornøyd med både resultatet og samarbeidet med Edge Branding. For et nystartet selskap er det viktig å fremstå som solid og tillitsvekkende, med en tydelig story og posisjon. Det har vi nå! Yvonne er en verdifull ressurs inn i lederteamet vårt.
Nils-Johan Tufte, CEO Bluegreen

Team

Prosjekteier