Invest in Vestfold & Telemark

En trygg havn for grønn industri og teknologibedrifter

For å bidra til videre vekst i regionen vår, bestemte fylkeskommunen seg for å opprette Invest in Vestfold & Telemark. Edge Branding ble engasjert for å bistå det nyopprettede selskapet med å definere “gullet” til regionen, tilpasse Norge-profilen til det nye selskapet, lage nettsider i HubSpot og en inbound-strategi.

Christian Jahren er leder for selskapet og forstod raskt at et tydelig budskap er viktig for å stå ut i konkurransen om utenlandske etableringer. Og at budskapet måtte forankres godt blant regionens mange ulike aktører og interessenter for i størst mulig grad fortelle én historie. 

Vi startet samarbeidet med å gjennomføre en Brand Sprint, der rundt 20 sentrale deltakere fra virkemiddelapparatet, siter og klynger fikk gi sin input i en workshop. Deretter “knadde” vi dette sammen til en brand story og merkevareplattform. Slagordet “A Safe Haven” oppsummerer den ønskede posisjonen godt: Vestfold og Telemark skal være den trygge havnen for bedriftsetableringen. Og rollen til Invest in Vestfold og Telemark er å være losen som gjør det enklere å lykkes.

Som en del av Invest in Norway var det naturlig å benytte Norge-profilen som Innovasjon Norge har utarbeidet. Vi fikk tilgang på profilmanualen og laget logo til Invest in Vestfold & Telemark med tilhørende versjoner og materiell.

Neste skritt i prosjektet var å utarbeide nettsider. Invest in Vestfold & Telemark benytter HubSpot i leadsarbeidet, og ønsket derfor å benytte HubSpot CMS til nettsiden. Siden budsjettet var begrenset, fant vi et theme som passet til den visuelle identiteten. I likhet med alle våre nettsideprosjekter, startet også dette med workshop for å kartlegge behov for innhold og funksjonalitet, fra stjernekundenes perspektiv. Dette benyttet vi til å utarbeide et detaljert nettstedskart. 

Nettsiden ble bygd opp med det valgte HubSpot-themet ihht nettstedskartet. Mye av innholdet ble også skrevet av oss, og vi fant passende bilder og ikoner. Invest in Vestfold & Telemark fikk en nøkkelferdig nettside som er designet for å fange leads – levert på svært kort tid. 

Da vi skulle ha hjelp til å utvikle en merkevareplattform og nettsider var det viktigste å finne en partner som forstod både vårt og markedets behov, samtidig som de hadde en evne og vilje til jobbe smidig og dynamisk innenfor noe begrensede rammer. Vi opplever at Edge Branding har faglig tyngde innenfor alle fagfelt, samtidig som de er lette og tilpasningsdyktige, og alltid setter oss som kunde først.
Christian Jahren, leder for Invest in Vestfold & Telemark

Team

Prosjekteier