Merkevareplattform

Når du skal bygge en sterk merkevare er det helheten som teller. Hvert eneste budskap, i hver eneste kanal, påvirker hvordan kundene oppfatter din merkevare. En merkevareplattform gjør det enklere å få pilene til å peke i samme retning.

Bedrifter med sterke merkevarer er beviselig mer verdt. Dette fordi de har kunder som er villig til å betale mer for produktet deres og er mer lojale. Tenk bare på Apple og Starbucks! En sterk merkevare har et tydelig verdiforslag, og gjør det lett for målgruppen å velge nettopp dem. Igjen og igjen. Men hvordan skaper man en sterk merkevare? Jo, gjennom en tydelig forståelse av hva din bedrift bringer til torgs, hvem som faktisk har behov for dette, og kommunisert til dem på en måte som skaper begeistring – og utløser handling.

Hva er egentlig en merkevareplattform?

En merkevareplattform er et styringsverktøy - en "onepager" - som gjør det enklere å bygge en sterk merkevare. Den er et slags veikart som beskriver posisjonen du ønsker å ta, og bør legges ved ethvert strategidokument og byråbrief. Det er selve grunnmuren som all kommunikasjon og tiltak skal ta utgangspunkt i.

Merkevareplattformen inneholder typisk følgende elementer:

Metodikk for å utvikle merkevareplattform

Avhengig av utgangspunkt og budsjett kan vi tilby ulike løsninger for å bistå deg med utvikling av merkevareplattform.

For større, etablerte bedrifter eller merkevarer anbefaler vi å starte med en innsiktprosess med dybdeintervjuer, konkurrentanalyser og kvantitativ analyse. Deretter kjører vi en workshopserie for å bearbeide innsikten og sammen definere ønsket posisjon og merekvareplattform.

Er budsjettet begrenset har vi en effektiv metodikk som vi kaller Brand Sprint. Denne er godt egnet til start-ups.

Ønsker du å vite mer om merkevareplattform? Book et møte med vår merkevarespesialist Yvonne.