SEO

90 % av alle kjøp starter med et googlesøk. Å dukke opp på søk er derfor et krav, men ikke alltid like enkelt å få til. Google har over 200 faktorer som spiller inn på vurderingen av hvor relevant siden din er. Faktorer som avgjør om du dukker opp på førstesiden eller ikke ved et googlesøk. 

10 steg for å lykkes med SEO

Se vår steg-for-steg guide

Det høres kanskje banalt ut, men å "snakke" kundens språk kontra å benytte dine egne faguttrykk, er langt viktigere enn mange tror. SEO (Search Engine Optimization) dreier seg i stor grad om å skape innhold som kunden selv forstår og søker etter.

Et eksempel fra vår verden som reklamebyrå: En av tjenestene vi leverer er “hjemmesider”. Som også kan gå under betegnelsen “nettsider”. For å finne ut hva som er mest benyttet, og dermed "riktigst" å bruke, kan en gå til https://trends.google.com/ . Som viser at "nettside" er noe mer benyttet.

Ellers, når det gjelder SEO, er det krav om universell utforming. Som innebærer at innholdet skal være enkelt lesbart, bilder bør ha beskrivende tekst, slik at svaksynte skal kunne bruke egne hjelpemidler for å orientere seg, m.m. Vi benytter ulike verktøy for å analysere søkbarheten på nettsidene vi utvikler, slik at vi vet at disse scorer høyt på SEO. 

Trenger du litt mere innsikt i hvordan din nettside scorer på SEO eller ønsker å vite mer? Ta kontakt med Espen.