Kundereise

Gode kundeopplevelser er kritisk for å lykkes i dagens marked, med netthandel og global distribusjon. Produktfordeler er ikke lenger nok og priser kan matches på et øyeblikk.

En kundereise er sjelden lineær eller uniform for alle dine kjøpere. Kundereisekartlegging handler om å definere og optimalisere dine kunders opplevelser i alle kontaktpunkt med selskapet og produktene dine.

Her er det også viktig å ta hensyn til ytre faktorer som påvirker kundens behov og kjøpsopplevelse. Husk at kundereisen fortsetter etter at en vare eller tjeneste er kjøpt. Målet bør være å konvertere enhver kunde og relasjon til en ambassadør. Når det skal gjøres nye kjøp og investeringer innenfor din kategori, vil en ekte ambassadør kun ha deg i valgsettet sitt. Det er noe å strekke seg etter!

Til grunn for alle kartlegging av kundereiser ligger det ofte et CRM, som eksempelvis HubSpot, og annen tilgjengelig data.

Ta gjerne kontakt med Nora om du ønsker å prate mer om kundereiser.