Teater Ibsen

Skaper drama

Vi har hatt gleden av å jobbe med Teater Ibsen siden våren 2019. Da slet teateret med dårlige publikumstall, en utydelig profil og lav synlighet. Mange visste rett og slett ikke at teateret hadde flyttet til Klosterøya, og enda flere blandet Teater Ibsen med Ibsenhuset.

Noe måtte gjøres!

Adm. direktør Christin Normann kontaktet oss for å få hjelp. Vi gjennomførte en merkevarestrategiprosess og fikk innsikt gjennom dybdeintervjuer, kvantitative analyser og workshops med ansatte. Resultatet ble en posisjon bygget rundt “Vestfold og Telemark sitt helproffe lokalteater, som gir teateropplevelser som underholder og beveger deg. Kort sagt: Skaper drama”. 

I påvente av ansettelsen av ny markedssjef, fungerte Nora og Thomas som “markedssjef for hire” for Teater Ibsen gjennom høsten 2019. 

Prosjektet definerte et knippe målgrupper – eller stjernekunder, som vi kaller dem. Hovedfokus for 2020 var å skape høy synlighet og fremstå som relevant. Sammen med nyansatt markedssjef Kristian Hauge, laget vi en rekke teaterplakater med ikoniske uttrykk. Dette er et effektivt virkemiddel for å skape høy kjennskap på kort tid. Plakatene blir lagt merke til, og huskes. 

Resultatet er, at selv i det spesielle “koronaåret” 2020 har Teater Ibsen hatt solide publikumstall og utsolgte forestillinger. 

Og fortsettelsen kommer!

Edge har bidratt med design og rådgivning i forbindelse med Teater Ibsens forestillinger i 2020. Dette er et arbeid vi er veldig fornøyde med. Prosess og faglig rådgivning har vært viktig i arbeidet med å komme frem til sluttproduktene og jeg opplever en genuin interesse for at vi som kunde skal lykkes.
Kristian Hauge, markedssjef Teater Ibsen

Team