Aicono

Økonomisk innsikt gir lønnsom vekst

Sondre Døli har gründet mange vellykkede selskaper. Sammen med Mats Lia startet han regnskapsbyrået Easyflow i fjor. Konseptet var regnskap gjort easy, med smart bruk av teknologi som frigjør tid til rådgivning. Det ble godt tatt imot, men navnet forvirret. – Er dere et rørleggerfirma?, hørte de ofte.

Sondre og Mats kom til oss for å få hjelp. Oppdraget startet med en Brand Sprint, for å definere merkevarestrategien og utarbeide en merkevareplattform. Denne dannet grunnlag for utvikling av et nytt navn, en ny visuell identitet og en ny nettside.

Aicono er sammensatt av AI og Economy – essensen av det merkevaren tilbyr og er tuftet på. Veien er kort til å etablere og ta eierskap til begrepet Aiconomy – fremtidens økonomiske rådgivning. Det har allerede blitt navnet på det månedlige nyhetsbrevet som Aicono sender ut, og vi blir ikke overrasket om de allerede planlegger en årlig Aiconomy-konferanse. 😉

Den visuelle identiteten er digital og moderne og fremstår som intuitiv og brukervennlig. Det skal være lekende lett å bli – og være – kunde av Aicono. Siden deres stjernekunder er over gjennomsnittet interessert i teknologi, laget vi nettsiden i både light- og dark-mode, og lar brukeren velge den versjonen de liker best. En morsom og profilbyggende gimmic.

«Med et kundefokus uten sidestykke har R8 Edge virkelig hjulpet oss med å gi Aicono en fantastisk drakt. Dette har vært en ekstremt lærerik prosess, hvor det har vært brand sprint, navnbytte, merkevareplattform og visuell identitet mm. Aicono har rett og slett blitt en egen person.»
Mats Lia - Daglig leder Aicono

Team