Montel

At the forefront of energy markets

Montel Group leverer data, analyse og nyheter til energimarkedet og har store vekstambisjoner i tiden som kommer. For å nå disse målene har de engasjert Edge Branding gjennom vårt konsept Marketing for Hire. 

Siden etableringen i 1989 har Montel vokst betraktelig, og består nå av totalt syv selskaper med mer en 100 ansatte i 12 land. Montel samler nå alle selskapene under én paraply; Montel Group, og har store vekstambisjoner i årene som kommer. For å nå disse målene har Montel engasjert R8 Edge gjennom vårt konsept Marketing for Hire.

Digital strategi

Vi startet med å utarbeide en digital strategi etter flere omfattende workshops med flere sentrale posisjoner i Montel Group. Vi ønsket å kartlegge alt fra målgrupper, forretningsområder, bransjer, produktfordeler og kundereise. Målsettingen var å gjøre det enda tydeligere hva Montel Group kan levere av produkter og tjenester som bidrar til at kunden til slutt skal kunne ta enda bedre beslutninger.

Ny konsernside

Montelgroup.com lanserte vi i slutten av juni. På denne siden har vi samlet alle tjenestene Montel Group tilbyr som alle har unike egenskaper og funksjoner for de ulike målgruppene som ble definert i strategien. Inbound marketing blir en viktig del av markedsstrategien, og under “news and insight” blir det publisert fagartikler som tar for seg teknologi, utvikling og trender, som igjen bli knyttet opp mot de relevante tjenestene.

Events er en viktig del av Montel Group. Siden år 2000 har Montel Group vært til stede på E-world med sine legendariske stands. Pga. pandemien har Montel Group måttet flytte alle aktivitetene over på det digitale og arrangerer nå en rekke webinarer. I den forbindelse har vi utviklet en egen event-seksjon hvor man får oversikt over alle arrangementer, program, foredragsholdere og påmelding. Når et webinar er gjennomført vil deltakere få mulighet til å logge seg inn for å laste ned presentasjoner, filmer og dokumenter.

Grønn profil

Montel Group har et mål om å bidra til mer bærekraft og fokus på fornybar energi. Dette er en posisjon som gjenspeiles i identiteten. Den nye digitale profilmanualen inneholder også en rekke nye spesialdesignede ikoner som vil gjøre det enklere å forklare/sortere de ulike egenskapene produktene innehar.

Hubspot

Montel Group har valgt Hubspot CRM som plattform for all marketing-arbeid. Her bistår vi med implementering, oppsett og opplæring. På montelgroup.com har vi bla. implementert en rekke call to actions, for å kunne måle effekten av annonsering i ulike kanaler som Google Adwords og LinkedIn.

Marketing for hire

Montel Group har engasjert Thomas som rådgiver og konsulent for en lengre periode som 3 dager i uken jobber dedikert for Montel Group sammen med et utvidet team som består av designer, tekstforfatter og utvikler. I tillegg til å jobbe med konsernsidene, er vi nå i gang med å utvikle kreative konsepter i forbindelse med lansering av nye produkter som kommer til høsten.

Edge Branding har vært en svært kompetent rådgiver for oss gjennom hele prosessen med utvikling av ny nettside. Gjennom flere måneders tett samarbeid har Edge Branding tilført oss verdifull kunnskap - ikke bare om hvordan man skal utvikle en god nettside, men om hvordan man skal generere trafikk til den! Thomas (Flogstad) har vært en verdifull samtalepartner i den strategiske prosessen vi har vært gjennom når vi nå har gått fra å være ett selskap til en gruppering av syv. Med Edge Branding på laget føler vi oss godt forberedt til en solid vekst i årene som kommer!
Frøydis Garmo, CMO Montel

Team

Prosjekteier