21. mars 2024
Skrevet av: Yvonne Aasbø
Nyhet

Vant anbud for Telemark fylkeskommune

Da Telemark gjenoppsto som eget fylke, skapte det behov for nye samarbeidspartnere. Organisasjonen med omtrent 2000 ansatte er en av regionens største og viktigste arbeidsplasser, og har et stort kommunikasjonsbehov ut mot fylkets befolkning. For å øke både kapasitet og kompetanse på grafisk design, ble det lyst ut en anbudskonkurranse for rammeavtale. Gleden ble stor da vi i Edge Branding stakk av med seieren!

Telemark fylkeskommune leverer et bredt spekter av tjenester og omfatter flere organisatoriske enheter, inkludert 11 videregående skoler og 14 tannklinikker. Dette resulterer i en svært mangfoldig målgruppe – fra skoleelever til næringslivet til “folk flest” i alle aldre – med ulike behov, forutsetninger og livssituasjoner.

Samtidig er det viktig for Telemark fylkeskommune å fremstå som en tydelig avsender i alle kontaktpunkt, ved hjelp av en gjennomført bruk av deres nye profilmanual.

– Å navigere i dette landskapet, å få “alle pilene til å peke i samme retning”, kan være en krevende øvelse, sier byråleder Yvonne Aasbø. – Vi gleder oss veldig til å bruke vår erfaring og ekspertise til å hjelpe Telemark fylkeskommune til å lykkes.

Erfarne designere

Mari Schia og Sanja Mladenovic er designerne som er tildelt oppdraget. De er begge senior grafiske designere, med betydelig erfaring fra arbeid med store visuelle identiteter, som blant annet Isola og AniCura.

– Den nye designmanualen til Telemark fylkeskommune inneholder klare retningslinjer og et bredt spekter av farger, former og maler, sier Mari. – Dette gir oss stor fleksibilitet og samtidig som vi sikrer en enhetlig fremtoning.

Les mer: Redesign: Når er det riktig med en logo-makeover?

Edge svarte godt ut alle kravene

Kommunikasjonsteamet hos fylkeskommunen, bestående av rådgiverne Lene Sjølie og Anne Lisbeth Odinsen samt seksjonsleder for kommunikasjon, arkiv og analyse, Hege Løvdal Gulseth, deltok nylig på oppstartsmøtet hos Powerhouse Telemark.

Edge Branding leverte et ryddig og gjennomarbeidet tilbud hvor de svarte godt ut de kravene vi stilte til denne rammeavtalen. Vi er glade for at vi nå har en avtale på plass, og gleder oss til å samarbeide med Edge Branding om grafiske oppdrag i tiden fremover
Hege Løvdal Gulseth, seksjonsleder for kommunikasjon, arkiv og analyse

Konsekvent bruk av profil skaper tillit

Mange tenker på design som “pynt”. For oss er design er et verktøy for å nå et mål – gjøre et budskap forstått, skape riktige assosiasjoner, bygge et godt omdømme.

– Og da må den den visuelle profilen anvendes konsekvent på alle flater, sier Mari. – Det skaper tillit og gir avsenderen et inntrykk av soliditet og profesjonalitet. Jeg ser virkelig frem til å bidra til at Telemark fylkeskommune oppnår dette på tvers av vårt varierte fylke!

Relatert innhold

Flere nyansatte til Edge Branding

Nyhet

Vant anbud for Telemark fylkeskommune

Nyhet

Frokost med en Edge 11. april

Arrangement