17. februar 2023
Skrevet av: Espen Grimsgaard
Blogg

Hva er universell utforming og hvorfor er det viktig?

Mange har kanskje oversett, eller er uviten over, at universell utforming er et lovkrav for nettsider. At de fleste skal ha like muligheter uavhengig av funksjonsevne, er ikke bare viktig i samfunnet vårt, det er like viktig på web! 

Tilsynet for universell utforming deler funksjonsevnene inn i fire kategorier; motorikk, syn, hørsel og kognisjon. Mennesker med én, eller flere av disse funksjonsnedsettelsene, berøres av nettsider som ikke er godt universelt utformet. Å ha en universelt utformet nettside handler derfor om at alle skal kunne få en like god brukeropplevelse. Dette kan også bidra til økt vekst, da det betyr at flere får mulighet til å få med seg hva din bedrift kan tilby. I tillegg foreligger det også nå et krav om at alle offentlige virksomheter skal ha en tilgjengelighetserklæring publisert på sine nettsider, som hadde frist 1.februar 2023. Tematikken er med andre ord høyaktuell og viktigere enn noen gang.

Les mer om tilgjengelighetserklæringen her.

I tilgjengelighetserklæringen får brukeren 

 • Oversikt over hvordan det står til med universell utforming av IKT-løsningen

 • Informasjon om innhold som bryter kravene, virksomhetens begrunnelse og tilgjengelige alternativer

 • Tilbakemeldingsfunksjon der brukeren kontakter virksomheten direkte

 • Informasjon om klagerett


Så, hvordan går man frem for å sikre at nettsiden møter kravene for universell utforming?

Kriteriene for universell utforming

De ulike kriteriene fordeler seg seg på tre hovedkategorier og innenfor disse er det flere ting som må hensyntas, som f.eks :

 • Design

  • Kontraster

  • Farger

  • Tekst-/knappestørrelser

 • Innhold

  • Beskrivende linker

  • Beskrivelser på bilder

  • Teksting av lyd / video

 • Utvikling

  • Riktig struktur på HTML dokumentet

  • Beskrivelser av elementer som f.eks piler og knapper, og hva som skjer når man trykker på dem

  • Nettstedskart / alternativ navigasjon

Sett deg derfor inn i retningslinjene og regelverket, og opprett en arbeidsgruppe som kan ta for seg hvert enkelt punkt. Du kan også kontakte oss, så gjør vi jobben for deg! Våre utviklere analyserer nettsiden og gjør de nødvendige tilpasningene, eller gir dere tips og råd for hvordan komme i mål med den universelle utformingen. 

Lykke til!