Vassfall

Sikkerhet for vannkraft-produsenter og dameiere

Når et nytt selskap etablerer seg, følger automatisk behovet for en ny nettside seg. Vi er stolte av at Vassfall AS tok kontakt med oss for bistand.

Vassfall ønsket en nettside som gjenspeilet merkevaren, og samtidig fungere som et kontaktpunkt med informasjon om hva de gjør, hva de kan tilby og hvilke agenturer de samarbeider med. Med denne briefen i bakhodet fokuserte vi på enkelhet, visuell romslighet og fargespill som assosierer med vann.

Se nettsiden her: vassfall.no

Takk for oppdraget Vassfall!

Team

Prosjekteier

Espen Grimsgaard