Handelens Miljøfond

Rydd i tide!

Oppgaven

Plastforsøpling er et stort problem for livet på kysten og i havet. Handelens Miljøfond opprettet derfor initiativet "Rydd Norge" i 2021 for å systematisk rydde Norges ytre kyst for marin forsøpling.

Siden oppstarten i 2021 har profesjonelle ryddeaktører bidratt til å fjerne over 3300 tonn av marint avfall, og mer enn 25 000 km kystlinje har blitt ryddet.

I 2024 ble det besluttet å videreføre programmet. I den forbindelse ønsket Handelens Miljøfond et nytt navn, et navn med mer særpreg enn det noe generiske Rydd Norge, og et navn som skapte assosiasjoner til både kystlinjen programmet fokuserer på samt skaper en "sense of urgency" - det haster!

Vår løsning:

Edge Branding fikk oppdraget med å utvikle nytt navn, ny profil og nettside. Navnet "Rydd i tide" er inspirert både av tidevannet på kysten, og at det haster med å rydde – ellers kan det være for sent.

Profilen tar utgangspunkt i den visuelle identiteten til Handelens Miljøfond, men har tilført bølgeformer, som selvfølgelig også skaper assosiasjoner til det maritime.

Vi har også laget nettsider som presenterer prosjektet og ikke minst hvilke resultater initiativet har hatt. Se de nye nettsidene her.

Oppgaven var nærmest umulig; «bytt navn og grafisk profil på verdens største profesjonelle ryddeaksjon - og få det til på seks uker.» Edge Branding tok utfordringen på strak arm, satt et dedikert team på oppgaven, og leverte en ekstremt effektiv prosess fra idéarbeid til sluttprodukt. Å kunne jobbe med et byrå som matcher våre ambisjoner og forstår våre behov slik Jeppe og Edge Branding har gjort, har vært en glede fra start til lansering.
Stian Kallekleiv, Kommunikasjonssjef Handelens Miljøfond

Team

Prosjekteier

Jeppe Gjesti
Rådgiver og art director
jeppe@edgebranding.no 980 09 033