Røde Kors Telemark

"Skikkelig brysom" kampanjekonseptet lever videre

I 2021 utviklet vi en kampanje for Telemark Røde Kors som spilte på begrepet "Skikkelig Brysom". Det var en kampanje med stor suksess som rekrutterte mange frivillige. I høst hadde Telemark Røde Kors også et ønske om å rekruttere flere frivillige, da spesifikt til tjenesten "besøksvenn".
Vi kom raskt frem til anbefalingen om å videreføre "Skikkelig Brysom"-konseptet, men spisse det mot besøksvenntjenesten.

Les om forrige Røde Kors kampanje her

Kampanjen skulle på "lufta" i oktober 2022 i forbindelse med "Verdensdagen for psykisk helse" 17. oktober. Temaet for denne dagen var at det finnes utrolig mange ensomme studenter der ute. Røde Kors så at dette var en mulighet til å rekruttere yngre studenter til besøksvenntjenesten – studenten blir mindre ensom, og hjelper andre ensomme samtidig.

Når vi jobber med reklamekampanjer er innsikt et viktig fundament – faktisk like viktig som kreativitet. I dette tilfellet gjennomførte vi dybdeintervjuer med studenter som fortalte oss at målgruppen har mye annet å bruke tiden sin på, ikke minst tjene penger. For å engasjere dem måtte kampanjen derfor være tydelig på "what's in it for me".

Vi utviklet derfor budskapet "Det er ikke karakterene dine, men din karakter som teller mest". Frivillighet ser bra ut på CV'en, og kan øke mulighetene til å lande drømmejobben etter studiene. Vi ønsket også at hovedfilmen skulle få frem det sosiale aspektet ved å være med i Røde Kors. Man får et sosialt nettverk innad blant de frivillige, noe som igjen kan bøte på ensomheten vi vet finnes blant målgruppen.

Vi brukte samme musikk og oppbygning av filmen som i 2021, og vi brukte to besøksvenner fra Telemark og en besøksvert.

Kampanjen ble kjørt på Facebook, Snapchat og Youtube og skapte trafikk til kampanjesiden på skikkeligbrysom.no. Der ligger Brysomhetstesten som også ble brukt i forrige kampanje. Den består av 3 enkle spørsmål med svaralternativer. De fleste fant ut at de var mer enn brysomme nok til å bli frivillig i Telemark Røde Kors. ;-)

Team

Prosjekteier

Anniken Grotnes
Rådgiver/fagansvarlig digital markedsføring
anniken@edgebranding.no 452 13 413