Telemark Røde Kors

Skikkelig brysom

Røde Kors er en fantastisk organisasjon med fantastiske mennesker. Bare i Telemark gjør rundt 2500 frivillige en uvurderlig innsats. De redder liv, bidrar til å forebygge ensomhet, gjennomfører gratisaktiviteter og skaper sosiale møteplasser for barn, unge, voksne og eldre.

Telemark Røde Kors hadde over tid opplevd et visst fall både i frivillig engasjement og antall støttemedlemmer og kom til oss i R8 Edge for å få hjelp til å snu trenden. Løsningen ble kampanjen “Skikkelig brysom”, som er kjørt med gode resultater i siste kvartal 2021.

Etter omfattende innsiktsarbeid og intervjuer med aktive medlemmer, sto en fellesnevner tydelig fram: Dette er folk som bryr seg! Alle som én! Vi foreslo å spille på dette og introduserte begrepet “Skikkelig brysom”.

Bryr du deg, må det være lov å si at du per definisjon er en brysom person. Akkurat som en som gjerne hjelper til, betegnes som hjelpsom. Likevel har ordet brysom fått en annen betydning. Og er du skikkelig brysom er det slettes ikke positivt. Eller?

Vi mente tiden var inne for å snu dette trill rundt, samtidig som det ville gi stoppeffekt og skape oppmerksomhet. Vi ville fortelle at det å være brysom er det beste du kan være. Og er du skikkelig brysom, eller – mer presist – brysom på den skikkelige måten, er det enda bedre!

Etter en filmopptaksturne gjennom Telemark kunne vi klippe sammen kampanjefilmen med 13 flotte frivillige fra syv av Telemarks 17 lokallag.

Kampanjen ble kjørt på Facebook, Snapchat og Youtube og skapte trafikk til kampanjesiden på skikkeligbrysom.no. Der ligger Brysomhetstesten, 3 enkle spørsmål med svaralternativer. De fleste fant ut at de var mer enn brysomme nok til å bli frivillig i Telemark Røde Kors. Alternativt kunne man klikke av for å bli støttemedlem.

Og det har hatt effekt! Telemark Røde Kors har økt antall nye frivillige med hele 300 % i kampanjeperioden, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Team