Elkem

Viktig for verden, stort for Grenland

Elkem, en av verdens ledende selskaper innenfor miljøansvarlig produksjon av metaller og materialer, har valgt å legge sitt potensielle nye industriprosjekt, Northern Recharge, til Herøya Industripark. Northern Recharge planlegger å produsere batterimaterialer basert på verdensledende grønn teknologi.

Behovet var en tre-minutters inspirasjonsvideo rundt prosjektet, og Elkem inkluderte R8 Edge i et video-anbud som vi vant. Produksjonstiden var ultrakort. Fra blanke ark til lansering hadde vi 2,5 uker. Videoen skulle være visjonær, men samtidig informativ og benyttes som en showcase i flere internasjonale fora og i forbindelse med foredrag. Kvaliteten måtte være høy!

Som grunnlag måtte vi skape en god historie med en rød tråd, som er interessant og samtidig har en wow-faktor. Vi etablerte et godt team. Vår tekstforfatter skrev et manus som vi kollektivt omskrev til en digital dreiebok. Vi la inn tydelige merkevaremarkører i form av effekter og farger, slik at avsenderen ble tydelig.

Lokasjoner, norsk natur med Herøya i bakgrunnen og Elkems forsknings- og utviklingssenter i Kristiansand, var naturlige valg. Vi ønsket at dette skulle være ekte og vise både hvor grunnlaget for prosjektet er skapt, og hvor Northern Recharge skal realiseres.

Som en diskret understreking av at Elkems prosjekt vil bidra til en grønnere, bedre morgendag, ble ei ung, (lokal!) jente valgt som voice.

Sluttproduktet ble to filmer – en på tre minutter og en kortversjon på ett minutt.

Vi er veldig fornøyde med Edge Branding, som har fremstått profesjonelle og fleksible, samt levert gode sluttprodukter, på et prosjekt med relativt kort tidsfrist. Takk for godt samarbeid!
Hans Iver Odenrud, kommunikasjonssjef i Elkem ASA