TS Group

TS Group setter standarden

TS Group er et konsern som leverer mannskap og løsninger til både on- og offshore industri. De ga oss muligheten til å følge den ideelle malen - innsikt, strategi, gapanalyse og tiltak.

Vi har gjennomført et omfattende prosjekt for TS Group. Med dybdeintervjuer og workshops som bakgrunn og nyttige verktøy, landet vi på en Branded House merkevarearkitektur med ett overbyggende navn og én felles profil for alle de fem virksomhetsområdene. Før vi startet arbeidet med visuell identitet og nye nettsider, hadde vi sammen med kunden jobbet ut en omfattende merkevareplattform. Et arbeid som blant annet førte fram til konsernets pay-off: Setter standarden!

Den nye visuelle identiteten bygger på konsernets verdier: Den er sikker og ordentlig, men samtidig modig og engasjert. Inspirasjonen til den typografiske løsningen i logosymbolet fant vi i noe ansatte i TS Group ser hver eneste dag, – industrielle anleggs former.

I tett samarbeid med teamet hos TS Group, har vi laget en robust men samtidig smidig og anvendelig visuell identitet, som vi er sikre på kan følge konsernet mot videre ekspansjon og vekst.

Vi har også laget konsernets nye nettsider, som er utformet for å selge totaliteten av det TS Group samlet tilbyr. Se dem her.

Vi er godt fornøyd med samarbeidet med R8 Edge. TS Group har fått en profil og merkevarestrategi som gjenspeiler verdiene vi står for. Vi fremstår mer tydelig, attraktiv og som ett samlet konsern.
Rolf Hegna, CEO