Protekt IT

Våre kunder er fri som fuglen

Ny visuell identitet for en lokal IT-aktør med stadig større nedslagsfelt.

Protekt IT leverer et bredt spekter av tjenester og produkter innenfor datautstyr, skytjenester, samordnet kommunikasjon, telefoni, kasseløsninger med betalingsterminaler mm. Selskapets sterke vekst gjennom flere år hadde skapt behov for en ny visuell identitet som formidlet merkevaren på en bedre og tydeligere måte. Noe av essensen i Protekt IT er ønsket om å løse kundenes IT-behov, slik at de kan føle frihet til å fokusere på det de er best på. Dette ble inspirasjon til fuglen som logo-symbol.

Edge er ukompliserte og hyggelige å jobbe med, og løftet profilen til Protekt IT slik at vi nå fremstår som den solide og profesjonelle aktøren som vi er. Det gjør oss bedre rigget til videre vekst.
Espen Andersen, styreleder og eier Protekt IT