Telemark Toppidrett

Ny visuell identitet med fart og optimisme

Både de ansatte og ikke minst elevene bærer den nye logoen på brystet med stolthet.

213 år etter oppstart var det på tide å fornye logoen og den visuelle identiteten til Toppidrettsgymnaset i Telemark. Samtidig var det behov for å gjøre en overordnet vurdering av navn og merkevarearkitektur. I 2016 kom ungdomsskolen til, og fikk navnet Telemark Toppidrett Ungdomsskole. De to skolene hadde hver sin logo og visuelle profil, men spurte du elever svarte alle at de gikk på "Toppidrett". Samtidig er det jo også forskjeller mellom de to skolene, blant annet at kravene til idrettsprestasjoner er betydelig høyere på gymnaset. Og det må vi vel synliggjøre, eller..?

Vår byråleder Yvonne ble bedt om å redegjøre for de ulike alternativene som finnes innenfor merkevarearkitektur, fordeler og ulemper ved dem, og så komme med en anbefaling. Dette ble så presentert for styret.

Yvonnes anbefaling er en såkalt "branded house"-løsning. Da bygger man ett brand i stedet for flere, og kan legge alle ressursene inn i å gjøre denne ene merkevaren sterk og kjent. Du får rett og slett mer igjen for pengene! Og du forenkler budskapet.

Elever og ansatte ved Telemark Toppidrett Ungdomsskole trenger ikke lenger å forklare at de hører inn under samme paraply som gymnaset. Det er selvforklarende nå som gymnaset har endret navn til Telemark Toppidrett Gymnas og begge skolene har felles visuell identitet.  "Branded house"-strategien fungerer så bra for Telemark Toppidrett fordi de to skolene har et sterkt felles verdifundament, og deler assosiasjoner og unike fordeler.

Jeg er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde i samarbeid med Edge Branding. Både ansatte og elever bærer den nye logoen på brystet med stolthet, og det at skolene er samlet under ett merkenavn forenkler profileringsarbeidet og tydeliggjør vår felles verdiplattform.
Alv Øystese, rektor ved Telemark Toppidrett Gymnas

Briefen fra Telemark Toppidrett var å lage en ny logo som fremstår som moderne, energisk og åpen. Den skulle være fundert på verdiene Mot, Respekt og Engasjement og ikke minst synliggjøre balansen mellom skole og idrett, som er så viktig for skolen.

Løsningen med den doble T'en representerer balansen og verdiene – ja, Telemark Toppidrett som helhet – på en god måte. Logoen har fart og optimisme, og formspråket passer godt blant sportsmerker. Samtidig har den en solid forankring og står fjellstøtt.

Logoen ble lansert ved skolestart, og nå er arbeidet med omprofilering og implementering i full gang. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les hva rektor Alv Øystese sier om nytt navn og logo her.