Kompetansesenter for miljø og helse (KMH)

En profil for miljø og helse

Kompetansesenter for miljø og helse er eid av Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og Vekst i Grenland. Senteret jobber spre kunnskap om hvordan miljøet påvirker helsen vår, og omsette dette til innovasjon og bærekraftige løsninger.

R8 Edge ble engasjert til å skape logo, visuell identitet og nettsider til det nyetablerte selskapet.

At grønn ble hovedfargen var selvsagt. Vi valgte en dyp mørkegrønn, som signaliserer kunnskap og seriøsitet. Denne koblet vi til en lys rosa for å tilføre assosiasjoner til både innovasjon og omsorg. Målsetningen er jo at kunnskapen som senteret formidler vil føre til bedre helse i befolkningen.

Kompetansesenter for miljø og helse er et svært langt navn. Løsningen ble å lage en logo av forkortelsen KMH. Inspirasjonen bak uttrykket er kretsløp og gjenbruk.

Se nettsidene og les mer om Kompetansesenter for Miljø og helse her.

Vi er så stolte av vår logo og grafiske profil! Tusen takk til Edge for god hjelp og særdeles hyggelig service.
Maren Anne Røed, daglig leder Kompetansesenter for miljø og helse