Telemark Toppidrett

Akkurat som toppidretten er krevende, er det hard konkurranse om elevene til Norges etter hvert mange toppidrettsgymnas. R8 Edge har utviklet verktøyene som viser potensielle søkere at Telemark Toppidrett Gymnas er riktig skole for elever med ambisjoner.

Telemark Toppidrett Gymnas – med base i attraktive lokaler på Skagerak Arena i Skien – utvikler seg år for år. I dag har skolen et profesjonelt tilbud til til sammen 240 elever innenfor 13 ulike idrettsgrener.

Med tidligere elever som sannhetsvitner, har vi laget 10-sekunders filmer for hver av grenene, med budskap som treffer målgruppen: En todelt målgruppe der de foresatte er like viktige som de toppidrettssatsende ungdommene.

Siden vi i år ikke fikk vist fram skolene til nye søkere, måtte vi sammen med Edge tenke annerledes! Vi kjørte informasjonsmøter som digitale livesendinger og kampanjer i sosiale medier som gav søkere et bilde på hva skolene står for. Vi er svært fornøyde med resultatet!
Stian Tangen - Studieleder

Filmene, vi har produsert en mengde av dem, ble kjørt på Facebook, Instagram og Snapchat og fører direkte inn på de nyutviklede landingssidene vi har laget, en for hver av idrettene. Der er veien til søknadsskjemaet kort. På disse sidene har vi lagt inn sporing som måler effekten av den digitale kampanjen, og tallene er klare: En stor del av årets søkermasse kommer som et direkte resultat av den målrettede markedsføringen.

Det finnes ingen snarveier til gull og heder, og budskapene er nøkterne og ærlige. Noe hovedtrener sykling, Sindre Eid Hermansens sitat på denne grenens nettside er et godt eksempel på:

"Vi lover ikke elevene våre noe mer enn hardt arbeid og ærlige tilbakemeldinger. Tilbake får du kvalitet og fremgang i en sammensveiset prestasjonsgruppe."
Hovedtrener sykling, Sindre Eid Hermansen

“The truth well told”

Et vesentlig bidrag til kampanjen har vært å skrive tekst som er direkte, ærlig og treffende. I samarbeid med trenere, elever og ansatte ved skolen har vi i R8 Edge lett oss frem til essensen i de forskjellige idrettene man kan spesialisere seg i ved skolen. Det er forskjellige grunner til å søke på fotball og sprangridning. Dette arbeidet var givende og ga oss god innsikt i hva som er beveggrunnene til å søke seg til Telemark Toppidrett Gymnas. Innsikten har så dannet grunnlaget for å skrive slående og beskrivende tekster til hver idrett.

Sten E. Moe har designet både kampanje og nettsider. Han forteller:

”Vi har redesignet og forenklet det allerede eksisterende visuelle uttrykket. Med bruk av få farger har vi skapt en effektiv og distinkt kampanje som blir lagt merke til i den visuelle skogen målgruppen befinner seg i hver dag. Sammen med budskap som treffer, – der vi løfter fram det interessante ved hver enkelt idrett – klarer vi å fange elevenes interesse i løpet av de to-tre sekundene vi har til rådighet i den sosiale sfæren.”

Åpen dag – i koronaens tid

Som et viktig element i kampen for å nå og begeistre potensielle elever, har Telemark Toppidrett alltid invitert til en rekke Åpen dag-arrangementer, der elever og foreldre kan bli kjent med og vurdere skolens tilbud.

Dette lot seg ikke gjennomføre fysisk i 2021, men ble løst gjennom flere sendinger vi produserte og sendte direkte på nettsidene til skolen.

Telemark Toppidrett Gymnas er opptatt av mot, respekt og engasjement. Verdier som har inspirert oss i arbeidet og preger kampanjen.